Skip to main content
Call us Today: (+357) 99249998

Η Δομή τής Σχολής

Με το πρωτοπόρο οπτικοακουστικό σύστημα τής εφαρμοζομένης στην Σχολή διδασκαλίας ο συνδεόμενος σπουδαστής είναι σε θέση, οποιαδήποτε στιγμή τού εικοσιτετραώρου και από οποιοδήποτε μέρος τού πλανήτη, να διδαχθεί λεπτομερώς <παραλλαγήν και μέλος> ολόκληρη την εγκύκλια ύλη τής Βυζαντινής Μουσικής, η οποία απαιτείται όχι μόνο για την λήψη τών σχετικών τίτλων σπουδών, αλλά για την συγκρότηση ολοκληρωμένου ιεροψάλτου, και μάλιστα κατά την ψαλτική παράδοση τής Κωνσταντινουπόλεως. Την παράδοση αυτή έρχεται να μεταδώσει από την συγκεκριμένη διαδικτυακή διδακτική έδρα ο άξια καταταγείς στην δοξασμένη ομάδα των αξιωματούχων (οφφικιάλων) τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Άρχων Μαΐστωρ τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου. Ο κ. Νταραβάνογλου, ο οποίος είχε την σπάνια τύχη να παρακολουθήσει την παράδοση αυτή από την παιδική του ηλικία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό αλλά και στους υπόλοιπους περικαλλείς Ναούς τής Βασιλεύουσας, έχει αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα το διδακτικό μέρος τής Σχολής.

Όραμα τού <Φαναρίου> αποτελεί η προσφορά τής κωδικοποιημένης μουσικής γνώσης αιώνων, με τον πλέον απλό και εύκολα μεταδιδόμενο τρόπο, τον οποίον επιτρέπει και συνάμα επιβάλλει η σημερινή τεχνική εξέλιξη. Την γνώση αυτή οι παλαιότερες γενεές των ιεροψαλτών είχαν την δυνατότητα ν’ αποκωδικοποιήσουν μόνο ύστερα από πολλά χρόνια και βάσανα, όπως μαρτυρεί η γνωστή παλαιά δεκαπεντασύλλαβη νουθεσία «ο θέλων μουσικήν μαθείν και θέλων επαινείσθαι θέλει πολλάς υπομονάς θέλει πολλάς ημέρας…». Με κανένα τρόπο ωστόσο δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση, ότι το <Φανάρι> αποτελεί συνήγορο τής αρχής τής μικρότερης δυνατής προσπάθειας. Το αντίθετο μάλιστα. Γι’ αυτό άλλωστε και παραδίδει την Βυζαντινή Μουσική στην πλέον απαιτητική της ερμηνευτική μορφή – με τον πλέον εξελιγμένο όμως τρόπο. Διότι και στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο το διαδίκτυο συχνά αποτελεί μία εύκολη και πρόχειρη λύση, παρά τις ομολογουμένες συχνά καλές προθέσεις. Όμως οι καλές προθέσεις δεν αρκούν, όταν η υπόθεση είναι – όπως αυτή τής πατροπαράδοτης μουσικής μας – αγία. Καταβάλλεται λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι απλώς να διασωθεί μουσειακά το μουσικολατρευτικό παρελθόν τής καθ’ ημάς Ανατολής, αλλά να ενωθεί ουσιαστικά με το παρόν, και να ενσωματωθεί στο μέλλον.

Το ‹Φανάρι› ξεκινάει το όραμά του αυτό με τους καλύτερους οιωνούς — την πρόθυμη ευλογία της κεφαλής της αποστολοίδρυτης Εκκλησίας της Ελλάδος, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, του οποίου την σεπτή Δεξιά κατασπάζομαι μετά πάσης τιμής και βαθυτάτου σεβασμού.

Διότι το <Φανάρι> δεν φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει άλλη μία Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, αλλά <μία άλλη> Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

1. Δομή και λειτουργία τής Σχολής
Το πρόγραμμα διδασκαλίας τής Σχολής μας περιλαμβάνει φοίτηση συνολικά πέντε ετών και ακολουθεί πλήρως την σχετική νομοθεσία τής Ελλάδος, αναφορικά με την εκπαίδευση σε σχολές Βυζαντινής Μουσικής. Η εκπαίδευση ωστόσο αυτή βασίζεται σε ένα εντελώς πρωτοπόρο σύστημα εκμάθησης, το οποίο έχει τα ακόλουθα στάδια:
2. Ακρόαση
Ο σπουδαστής ακούει όσες φορές επιθυμεί το μουσικό κείμενο (παραλλαγή και μέλος), παρακολουθώντας στην οθόνη τού προσωπικού του υπολογιστή τον κάθε εκφωνούμενο φθόγγο.
3. Εκτέλεση
Στην συνέχεια εκφωνεί και ο ίδιος μαζί με τον δάσκαλό του το μουσικό κείμενο, όσες φορές νοιώθει ότι χρειάζεται, προκειμένου να το αφομοιώσει, και ει δυνατόν, να το αποστηθίσει.
4. Ηχογράφηση
Εφόσον το επιθυμεί, ηχογραφείonline το μουσικό αυτό κείμενο, στο οποίο συμψάλλει με τον δάσκαλό του, ώστε να είναι σε θέση ν’ ακούσει τόσο την φωνή τού δασκάλου όσο και την δική του. Σημαντικό είναι σ’ αυτό το στάδιο μελέτης ν’ αντιληφθεί, αν ακούγονται δύο φωνές ξεχωριστά, και συγκεκριμένα, αν η δική του φωνή υπερκαλύπτει την φωνή τού δασκάλου, η όχι. Μόνο στην περίπτωση, που οι δύο φωνές ακούγονται σαν μία φωνή, το μουσικό κείμενο έχει ερμηνευθεί ορθά τόσο ως προς την τονικότητα όσο και προς τον ρυθμό (όπως σε μία χορωδία ακούγεται μία φωνή και όχι κάθε φωνή ξεχωριστά).
5. Ενημέρωση προόδου
Όταν ο σπουδαστής νομίζει ότι ερμήνευσε ορθά το μουσικό κείμενο, αποστέλλει με το πάτημα ενός πλήκτρου την ηχογράφηση στον καθ’ ύλη αρμόδιο εκπαιδευτή-δάσκαλο, που παρακολουθεί τον συγκεκριμένο σπουδαστή. Κάθε σπουδαστής δηλαδή έχει τον δικό του εκπαιδευτή-δάσκαλο. Σε κάθε στάδιο διδασκαλίας ο σπουδαστής έχει επιπλέον την περαιτέρω δυνατότητα, να υποβάλλει γραπτώς κάθε σχετικό του ερώτημα στον εκπαιδευτή-δάσκαλό του.
6. Προετοιμασία εξετάσεων
Στο τέλος κάθε ενότητας και κάθε διδακτικής περιόδου ο σπουδαστής υποβάλλεται σε εξέταση (τεστ) με την ύλη τής ενότητας ή τής περιόδου. Σκοπός τής εξέτασης αυτής δεν είναι η βαθμολόγηση τού σπουδαστή, γι΄ αυτό άλλωστε και η βαθμολογία τού τεστ δεν προσμετράται στην τελική βαθμολογία, αλλά η ενημέρωση τού ίδιου και τού δασκάλου του για το επίπεδό του και ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών ή κενών, τα οποία έτσι τού δίνεται η ευκαιρία να διορθώσει, ή να καλύψει, πριν την περίοδο τών τελικών εξετάσεων. Τα τεστ αυτά έχουν όμως και μία ακόμη, πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς εισάγουν τον σπουδαστή στο κλίμα τών εξετάσεων, βοηθώντας τον έτσι ν’ αποβάλη σταδιακά το πολύ φυσικό του άγχος. Γι΄ αυτό άλλωστε και, όσα περισσότερα τεστ, τόσο καλύτερα.
7. Εξετάσεις
Στο τέλος τού κάθε διδακτικού έτους ο σπουδαστής υποβάλλεται: α) σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες αφορούν ολόκληρη την ετήσια ύλη, και β) σε ηχητικά τεστ. Από τις εξετάσεις αυτές προκύπτει και ο μέσος όρος τής ετήσιας βαθμολογίας του.
8. Λήψη τίτλου σπουδών
Στο τέλος τού Γ΄ Έτους ο σπουδαστής δίνει εξετάσεις για την λήψη τού Πτυχίου Ιεροψάλτου. Στο τέλος τού Ε΄ Έτους ο σπουδαστής δίνει εξετάσεις για την λήψη τού Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής. Στην μαθησιακή του αυτή πορεία ο σπουδαστής έχει την πολύ σημαντική βοήθεια σειράς θεωρητικών βιβλίων αλλά και μουσικών βιβλίων με πλήρη τυπική διάταξη.

Εγγραφείτε τώρα!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Γιατί να σπουδάσεις στο Φανάρι

  • Εύκολος τρόπος εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής

  • Περισσότερα από 1000 βίντεο χωρισμένα σε ενότητες

  • Εξετάσεις σύμφωνα με την ύλη του υπουργείου πολιτισμού της Ελλάδος