Skip to main content
Call us Today: (+357) 99249998

Εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε

1. Είναι αναγνωρισμένοι οι τίτλοι σπουδών της Σχολής;
Τα μαθήματα, που διδάσκονται, είναι αυτά, τα οποία ορίζει η νομοθεσία της Ελλάδος, αναφορικά με την εκπαίδευση σε Σχολές Βυζαντινής Μουσικής. Επομένως όλοι οι σπουδαστές θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις για την λήψη τού Πτυχίου Ιεροψάλτου ή/και για την λήψη τού Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της Σχολής;
Η Σχολή είναι διαδικτυακή. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε σπουδαστής μπορεί να διαβάζει οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου τον βολεύει.
3. Αν χάσω ένα μάθημα, μπορώ να το επαναλάβω;
Κατά την διάρκεια της μηνιαίας συνδρομής σου έχεις πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα και των πέντε ετών.
4. Ποιοί διδάσκουν στην Σχολή, είναι κατηρτισμένοι;
Το διδακτικό μέρος έχει εξ ολοκλήρου ανατεθεί στον Άρχοντα Μαΐστορα τής Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριο Νταραβάνογλου, ο οποίος πέρα από την αναμφισβήτητη πλήρη μουσική του κατάρτιση θεωρείται σήμερα και ο πλέον γνήσιος εκφραστής του πατριαρχικού ύφους.
5. Διαφέρει η διδακτέα ύλη της Σχολής από την ύλη μιας άλλης Σχολής παρόμοιου τύπου;
Σε όλες τις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, διαδικτυακές και μη, η ύλη είναι παρόμοια, διότι βασίζεται στην σχετική ελληνική νομοθεσία. Αυτό, το οποίο κάνει την Σχολή μας να διαφέρει από τις άλλες Σχολές, δεν είναι η ύλη, αλλά ο τρόπος διδασκαλίας της.
6. Ποια είναι η ύλη, που διδάσκεται;
Η διδασκόμενη ύλη είναι καθορισμένη από την σχετική νομοθεσία, και αναλυτικά αναρτημένη στην ενότητα της ιστοσελίδας μας με τίτλο «Ύλη».
7. Από ποια μέρη αποτελείται ένα μάθημα;
Σε κάθε άσκηση της μεθόδου υπάρχει ένα εισαγωγικό βίντεο, το οποίο επεξηγεί αναλυτικά, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος. Ακολουθεί το κυρίως μάθημα και τέλος οι ερωτήσεις του κάθε μαθήματος, τις οποίες μπορείτε να απαντήσετε όσες φορές θέλετε, μέχρι να τις μάθετε. Όσον αφορά στα τροπάρια, αυτά παρατίθενται σε δύο μορφές: α) Παραλλαγή, στην οποία ψέλνονται από τον διδάσκοντα οι νότες του τροπαρίου και β) Μέλος, στο οποίο ψέλνονται από τον διδάσκοντα οι λέξεις του τροπαρίου. Την παραπάνω διδασκαλία θα συμπληρώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τα οποία οι σπουδαστές θα μπορούν να παρακολουθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε live streaming, είτε σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο σε μεταγενέστερο χρόνο.
8. Αν υπάρχει μια απορία από ένα σπουδαστή, ποια είναι η διαδικασία για να απαντηθεί;
Σε κάθε μάθημα ο σπουδαστής μπορεί να κάνει οποιανδήποτε γραπτή ερώτηση, η οποία αποστέλλεται στον καθηγητή, που είναι υπεύθυνος για τον σπουδαστή, για να απαντηθεί.
9. Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος, για να εγγραφεί στην Σχολή;
Δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα, για να πάρει όμως μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις για τους τίτλους σπουδών, πρέπει να είναι απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
10. Υπάρχουν δίδακτρα στην Σχολή;
Ναι, υπάρχει μηνιαία συνδρομή.
11. Τι τεχνικό εξοπλισμό πρέπει να έχω, για να παρακολουθήσω το μάθημα;
Δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός μόνο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, Tablet ή κινητό και οπωσδήποτε σύνδεση στο διαδίκτυο.
12. Μπορεί κάποιος να διακόψει την φοίτηση και να επανέλθει αργότερα;
Οποιοσδήποτε διακόψει την φοίτηση επανέρχεται στην αρχή τών μαθημάτων.
13. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να γραφτεί στην Σχολή;
Από μικρή ηλικία, αρκεί να μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή και να μπορεί να διαβάζει.
14. Πως καταβάλλονται τα δίδακτρα;
Με πιστωτική κάρτα, με τραπεζική εντολή ή με PayPal.
15. Πότε δικαιούται κάποιος έκπτωση;
Περιοδικά η Σχολή θα δίνει υποτροφίες σε απόρους σπουδαστές μέσω των οικείων Μητροπόλεων και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής.
16. Υπάρχουν άλλες χρεώσεις εκτός από τα δίδακτρα;
Όχι, εκτός από την αγορά των βιβλίων, που διδάσκονται στην Σχολή, και τα οποία ως ιεροψάλτης θα τα χρειαστείς έτσι κι αλλιώς στο αναλόγιο.
17. Αν κάποιος σπουδαστής θέλει να αγοράσει ένα βιβλίο, μπορεί η Σχολή να του το προμηθεύσει;
Το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο της Σχολής θα πουλάει όσα βιβλία θα χρειαστεί κάποιος.
18. Αν διακόψει ένα σπουδαστής τα μαθήματα, μπορεί να βλέπει όσα μαθήματα έχει πληρώσει;
Οποιοσδήποτε διακόψει την φοίτηση χάνει την πρόσβασή του στην ύλη, την οποία έχει διδαχθεί, και με την επανεγγραφή του επανέρχεται στην αρχή των μαθημάτων.
19. Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;
Εφ όσον η Θεία Λειτουργία και οι υπόλοιπες ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι γραμμένες πρωτοτύπως στα Ελληνικά, συνεπώς και η Β.Μ. έχει γραφτεί για την ελληνική γλώσσα. Πιθανώς στο μέλλον να μεταφράσουμε τα μαθήματα της Σχολής στις γλώσσες άλλων ορθόδοξων, και μη, χωρών (όπως Ρουμανικά, Βουλγάρικα, Σερβικά ή Αραβικά), αλλά αυτό θα εξαρτηθεί για κάθε γλώσσα από μελλοντικούς συνεργάτες.
20. Πρέπει να ξέρω άριστα τον υπολογιστή, για να εγγραφώ;
Όχι, αρκούν οι βασικές γνώσεις υπολογιστή. Μετά το τέλος κάθε μαθήματος τα μαθήματα της Σχολής προχωρούν αυτόματα στο επόμενο μάθημα. Το πρόγραμμα της Σχολής εξάλλου συνδέει αυτόματα τον κάθε σπουδαστή με το σημείο, όπου έμεινε την τελευταία φορά.
21. Υπάρχει ανάγκη συνεχιζόμενης παρακολούθησης όλων των μαθημάτων;
Η επανάληψη των μαθημάτων δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, βοηθάει ωστόσο στην καλύτερη εμπέδωσή τους, συνεπώς περιοδικά μπορείς να επαναλαμβάνεις τα μαθήματα κατά βούληση, η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως.
22. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών σε κάθε τάξη;
Στην Σχολή δεν υπάρχουν τάξεις με προσωπική προσέλευση, κάθε σπουδαστής παρακολουθεί τα μαθήματα από τον δικό του χώρο και με τον δικό του ρυθμό.
23. Υπάρχουν εξωδιδακτικές δραστηριότητες, που να βοηθούν τον σπουδαστή να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του;
Ο σπουδαστής θα ωφεληθεί πάρα πολύ, αν παράλληλα με την φοίτηση του στην Σχολή πηγαίνει τα- κτικά σε ψαλτήρι της επιλογής του, με την προϋπόθεση όμως οι ιεροψάλτες του Ναού να είναι θεωρητι- κά καταρτισμένοι και πρακτικά έμπειροι και κυρίως πρόθυμοι να τον βοηθήσουν να ψέλνει όσα έχει δι- δαχθεί, προκειμένου να εξοικειωθεί το συντομότερο δυνατόν με το αναλόγιο.
24. Γιατί να επιλέξω την Σχολή σας;
Η Διαδικτυακή Σχολή Βυζαντινής Μουσικής tofanari.eu είναι μέχρι σήμερα η μόνη διαδικτυακή Σχολή πενταετούς φοίτησης, που ακολουθεί τις διατάξεις τίς σχετικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία σε προγράμματα και τεχνικές, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τον σπουδαστή να κατανοήσει το μάθημα και να μάθει να ψέλνει από τα πρώτα μαθήματα.
25. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί αυτοπροσώπως τις εγκαταστάσεις της Σχολής;
Αν το θελήσει ναι, αλλά κάτι τέτοιο είναι περιττό, αφού όλα τα μαθήματα είναι στο cloud. Θα γίνονται ειδικά σεμινάρια από διακεκριμένους καθηγητές Β.Μ. εκτός Σχολής, σε διάφορα αμφιθέατρα σε διάφορες χώρες κάθε φορά. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι προσβάσιμα online η σε μαγνητοσκοπημένα βίντεο για αυτούς, που δεν θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν.
26. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να αποπεμφθεί από την Σχολή;
Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την Σχολή. Αν κάποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ή είναι αδιόρθωτα παράφωνος, θα του συστήσουμε να κάνει μερικά μαθήματα ορθοφωνίας σε τοπικό δάσκαλο και να επανέλθει, όταν βελτιωθεί η κατάσταση του.
27. Εφαρμόζει η Σχολή την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων;
Ναι, οι νομικοί σύμβουλοι της Σχολής έχουν πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των σπουδαστών όσο και του εκπαιδευτικού και γραμματειακού προσωπικού.
28. Πόσο καιρό θέλει κάποιος για να πάρει τους τίτλους σπουδών του;
Εξαρτάται από τις ικανότητες και τον χρόνο, που θα αφιερώσει ο σπουδαστής για μελέτη. Η ύλη εί- ναι για πέντε χρόνια, αλλά κάποιος μπορεί να τελειώσει τα μαθήματα σε πέντε, σε επτά ή σε δέκα για παράδειγμα χρόνια.
29. Μπορεί να εγγραφεί κάποιος και να τελειώσει κάποιος άλλος τα μαθήματα;
Όχι, κάτι τέτοιο δεν γίνεται και έχουν παρθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και των δικαιωμάτων της Σχολής.
30. Τι προετοιμασία χρειάζεται, για να φοιτήσει κάποιος;
Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.
31. Αν κάποιος δεν ξέρει Ελληνικά, μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα;
Θα είναι πολύ δύσκολο για τον σπουδαστή να παρακολουθήσει τα μαθήματα, διότι τα τροπάρια είναι γραμμένα στα ελληνικά.
32. Ποια πλεονεκτήματα έχει κάποιος, όταν πάρει τους τίτλους σπουδών του από την Σχολή;
Θα μπορεί να διεκδικήσει μια θέση ιεροψάλτου σε έναν ναό έχοντας πλεονέκτημα, διότι θα έχει απόδειξη ότι ξέρει να ψέλνει με το παραδοσιακό πατριαρχικό ύφος, που διδάσκεται στην Σχολή.
33. Όταν πάρω τους τίτλους σπουδών μου από την Σχολή, μπορώ να εργοδοτηθώ σε αυτήν;
Η Σχολή θα έχει πάντοτε την ανάγκη από καλά κατηρτισμένους ιεροψάλτες, ενώ θα φροντίζει να φέρνει τους αποφοίτους της σε επαφή με ναούς, που ψάχνουν για ιεροψάλτες. Ένας απόφοιτος της Σχολής θα είναι πάντα περιζήτητος, διότι θα είναι σε θέση να ψέλνει όλα, όσα χρειάζονται στις ορθόδοξες ακολουθίες, με τον σωστό τρόπο και με το πατριαρχικό ύφος.
34. Υπάρχουν μεταπτυχιακά μαθήματα στην Σχολή;
Στα πρώτα βήματα της Σχολής όχι. Αλλά υπάρχει ο σχεδιασμός αφενός για την συγκρότηση μεταπτυχιακών μαθημάτων για επαγγελματίες ιεροψάλτες και αφετέρου για την παροχή στους απόφοιτους μας πλήρων μουσικών ακολουθιών με πλήρη τυπική διάταξη.
35. Μπορεί ο απόφοιτος της Σχολής να εργοδοτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα;
Όσοι από τους φοιτητές μας θα δώσουν εξετάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο στην Ελλάδα, θα μπορούν να εργοδοτηθούν ως καθηγητές σε Μουσικά Σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν το μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής, ή σε άλλες τοπικές Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, και φυσικά στο αναλόγιο.
36. Τι προβλέπεται για την περίπτωση, που ένας σπουδαστής δεν επιτύχει στις απολυτήριες εξετάσεις;
Όπως είναι δομημένη η Σχολή, δεν μπορεί να προχωρήσει ο σπουδαστής σε μεταγενέστερα μαθήματα, αν δεν ακολουθήσει την σειρά εκπαίδευσης. Συνεπώς κάποιος, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις καλλιτεχνικές απαιτήσεις της Σχολής, θα το ξέρει από πολύ νωρίς, για να πάρει τις αποφάσεις του.
37. Μπορεί κάποιος να εγγραφεί στην Σχολή, αν έχει κάνει μαθήματα σε άλλη Σχολή;
Ναι, μπορεί. Θα υπάρχουν κατατακτήριες εξετάσεις και κανονισμοί, και θα του προτείνεται να εγγραφεί στην τάξη, στην οποία ανταποκρίνονται οι ικανότητες και οι γνώσεις του, και όχι να συνεχίσει απαραίτητα από την τάξη, στην οποία βρισκόταν στην άλλη Σχολή. Έτσι κάποιος, που βρίσκεται για παράδειγμα στο τέταρτο Έτος άλλης Σχολής, μπορεί να καταταχθεί στην δεύτερη Τάξη της Σχολής μας.

Εγγραφείτε τώρα!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Γιατί να σπουδάσεις στο Φανάρι

  • Εύκολος τρόπος εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής

  • Περισσότερα από 1000 βίντεο χωρισμένα σε ενότητες

  • Εξετάσεις σύμφωνα με την ύλη του υπουργείου πολιτισμού της Ελλάδος