Αι Καθ’ Ημέραν Ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος. Εισαγωγή στην Εβδομάδα των Παθών

0,50 

Κατηγορία:

Περιγραφή

<Αι καθʹ ηµέραν ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδοµάδος: Ι. Εισαγωγή εις την Εβδοµάδα των Παθών. II. Αι ακολουθίαι της Μεγάλης Δευτέρας. ΙΙΙ. Αι ακολουθίαι της Μεγάλης Τρίτης. ΙV. Αι ακολουθίαι της Μεγάλης Τετάρτης. V. Αι ακολουθίαι της Μεγάλης Πέμπτης. VΙ. Αι ακολουθίαι της Μεγάλης Παρασκευής. VΙΙ. Αι ακολουθίαι τού Μεγάλου Σαββάτου. VIII. Αι ακολουθίαι τής Κυριακής τού Πάσχα>.

Για πρώτη φορά οι µουσικές ακολουθίες τής Μ. Εβδοµάδος (από το εσπέρας τής Κυριακής των Βαΐων έως  και την Κυριακή τού Πάσχα) εκδίδονται όχι σε ένα τόµο, αλλά «καθʹ ηµέραν». Από µουσικής απόψεως η παρούσα έκδοση στηρίζεται στις σχετικές ερµηνείες του Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.Χ.Ε. Γρηγορίου Νταραβάνογλου.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0,2 kg
ISBN/ISMN

978-9925-8082-3-6